Vaahtolasi-puhallukset ja alapohjien lisäeristykset Turun seudulla.

Vaahtolasi ja lecasora sopii kapillaarikatkoksi, kantavaksi pohjaksi ja eristeeksi.

Vaahtolasi eristää 3x paremmin kuin hiekka ja 
sepeli. Vaahtolasi ehkäisee routimista ja maakosteuden nousua.


Käytettyjä korjausratkaisuja

Perustoimenpiteet ryömintätilojen kosteusvauriokorjauksissa on esitetty tarkemmin toimintamallin ohjeessa Ryömintätilojen korjaukset. Kunkin kohteen suuremmat korjaukset on yleensä suunniteltava kokonaisuutena erikseen. Ryömintätilaisen betonisen alapohjan korjauksissa on yleensä käytetty seuraavia korjausratkaisuja:

 • Ryömintätilasta poistetaan siellä olevat orgaaniset rakennus- ja raivausjätteet, esim. betonilaudoitusten purku
 • Alapohjarakenne, seinien liitoskohdat ja läpiviennit tiivistetään ilmatiiviiksi.
 • Veden pääsy ulkoa ryömintätilaan estetään muuttamalla maanpinta rakennuksesta poispäin viettäväksi ja rakentamalla sadevesien poistojärjestelmä. Pohjaveden nousu ryömintätilaan estetään rakentamalla puuttuva salaoja tai korjaamalla virheellinen tai toimimaton salaoja.
 • Lämmöneristys rakenteen ulkopintaan, jos tehdään salaojat.
 • Lisätään tuuletusaukkojen määrää. Tarvittaessa asennetaan koneellinen ilmanvaihto.
 • Tuuletusaukot vähintään 150 mm ympäröivän maanpinnan yläpuolella ja vähimmäiskoko 150 cm2 enimmäisvälin ollessa 6 m.
 • Ryömintätilan korkeuden tulee olla vähintään 0,8 m
 • Maasta ryömintätilaan nousevaa kosteutta vähennetään asentamalla kapillaarikatkoksi ja haihtumista vähentäväksi kerrokseksi 200...40 mm vaahtolasia, sepeliät tai kevytsoraa.
 • Varmistutaan ryömintätilojen alipaineisuudesta muihin tiloihin nähden.

https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Kunnossapito-ja-korjaaminen/Maanvastaiset-rakenteet/Betoninen-alapohja


Linkistä voit käydä katsomassa lisätietoja Foamit vaahtolasimurskeen käyttökohteista.

Vaahtolasimurske on teollisesti valmistettu tuote, jonka raaka-aineena on jauhettu kierrätyslasi. Lasijauhe kuumennetaan noin 900 °C:een jatkuvatoi- misessa tasouunissa ja vaahdotetaan vaahdotusaineen avulla.

Foamit-vaahtolasimurskeen lämmönjohtavuuden λ arvot eri kosteuksissa [1]. 

Kuiva 0,1 W/mK SFS-EN 12667

Kostea*** 0,15 W/mK 

Märkä 0,23 W/mK


Puhallamme Foamit vaahtolasia Turun seudulla

Vaahtolasimurske puhallus hinta Turun seudulla: 179€/m3 sis.alv24%

Minimitilaus 8,5m3 yht: 1521,50€ sis.alv24%

Foamit tai Leca puhallus Varsinais-Suomi 99€/m3 + materiaali rahteineen

Pyydä tarjous pesupuhallus@pespu.fi


 • Massan vaihto ryömintätilaan
 • Betonivalun eristävä täyttö
 • Sokkelin ja alapohjan sisäpuolinen lisäeristys
 • Alapohjien ilma-ja lämpövuotojen korjaukset.
 • Maan alaisten Vesi-ja viemäriputkien eristys.

Soita ja kysy lisää p. 0449870142