Vaahtolasin puhallusta Turun seudulla | pespu.fi

Ryömintätilan syvennys ja kapillaarikatkon puhallus

Myymme vaahtolasia asennettuna Turun seudulla

Tarjoamme vaahtolasin asennuspalvelua yksityisille ja yrityksille

Asennamme Foamit vaahtolasin puhaltamalla, nosturiautolla tai bobcatilla, suoraan kohteeseen levitettynä tai kasoiksi purettuna.

Sepelin puhallus alapohjaan - pespu.fi
Sepelin puhallus alapohjaan - pespu.fi
Vaahtolasin puhallus kellarin lattian pohjaksi - pespu.fi
Vaahtolasin puhallus kellarin lattian pohjaksi - pespu.fi

Videolla näkyy vettä ja hiekkaa sisältävän sepelin suurtehopuhallusta, pumppuna disab 9000m3/h .

Suurtehopuhalluksessa käytettävän kapillaarikatkosepelin tulee olla vesipestyä jotta maaperässä oleva vesi ei kapillaarisesti nouse sepeliä pitkin ja sieltä talon rakenteisiin.

Suurtehopuhaltamisessa on tärkeää että puhallettava materiaali on täysin kuivaa koska märän tai jäätyneen täyttömateriaalin puhaltaminen on erittäin vaikeaa, hidasta ja raskasta.

Puhallamme Vaahtolasia, kevytsoraa ja kuivia kiviaineita.

Vaahtolasi ja lecasora sopii kapillaarikatkoksi, kantavaksi pohjaksi ja eristeeksi.

Vaahtolasi eristää 3x paremmin kuin hiekka ja 
sepeli.
Vaahtolasi ehkäisee routimista ja maakosteuden nousua.


Vaahtolasi painaa vain 15% siitä mitä hiekka tai sepeli painaisi eli kuljetuskustannukset ovat 7x pienemmät hiekan/sepelin kuljetukseen verrattuna.

Käytettyjä korjausratkaisuja

Perustoimenpiteet ryömintätilojen kosteusvauriokorjauksissa on esitetty tarkemmin toimintamallin ohjeessa Ryömintätilojen korjaukset. Kunkin kohteen suuremmat korjaukset on yleensä suunniteltava kokonaisuutena erikseen. Ryömintätilaisen betonisen alapohjan korjauksissa on yleensä käytetty seuraavia korjausratkaisuja:

 • Ryömintätilasta poistetaan siellä olevat orgaaniset rakennus- ja raivausjätteet, esim. betonilaudoitusten purku
 • Alapohjarakenne, seinien liitoskohdat ja läpiviennit tiivistetään ilmatiiviiksi.
 • Veden pääsy ulkoa ryömintätilaan estetään muuttamalla maanpinta rakennuksesta poispäin viettäväksi ja rakentamalla sadevesien poistojärjestelmä. Pohjaveden nousu ryömintätilaan estetään rakentamalla puuttuva salaoja tai korjaamalla virheellinen tai toimimaton salaoja.
 • Lämmöneristys rakenteen ulkopintaan, jos tehdään salaojat.
 • Lisätään tuuletusaukkojen määrää. Tarvittaessa asennetaan koneellinen ilmanvaihto.
 • Tuuletusaukot vähintään 150 mm ympäröivän maanpinnan yläpuolella ja vähimmäiskoko 150 cm2 enimmäisvälin ollessa 6 m.
 • Ryömintätilan korkeuden tulee olla vähintään 0,8 m
 • Maasta ryömintätilaan nousevaa kosteutta vähennetään asentamalla kapillaarikatkoksi ja haihtumista vähentäväksi kerrokseksi 200...40 mm vaahtolasia, sepeliät tai kevytsoraa.
 • Varmistutaan ryömintätilojen alipaineisuudesta muihin tiloihin nähden.

https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Kunnossapito-ja-korjaaminen/Maanvastaiset-rakenteet/Betoninen-alapohja


Linkistä voit käydä katsomassa lisätietoja Foamit vaahtolasimurskeen käyttökohteista.

Vaahtolasimurske on teollisesti valmistettu tuote, jonka raaka-aineena on jauhettu kierrätyslasi. Lasijauhe kuumennetaan noin 900 °C:een jatkuvatoi- misessa tasouunissa ja vaahdotetaan vaahdotusaineen avulla.

Foamit-vaahtolasimurskeen lämmönjohtavuuden λ arvot eri kosteuksissa [1]. 

Kuiva 0,1 W/mK SFS-EN 12667

Kostea*** 0,15 W/mK 

Märkä 0,23 W/mK


Puhallamme Foamit vaahtolasia Varsinais-Suomessa

Foamit vaahtolasimurske tai Lecasora kuljetettuna ja puhallettuna hinta 199€/im3 sis.alv24%

Sepelin, hiekan, kevytsoran, sahanpurun, turpeen, viljan ym. irtomateriaalien puhallus Turun seudulla alk. 99€/h + Materiaali rahteineen.

Pyydä tarjous pesupuhallus@pespu.fi


 • Massan vaihto ryömintätilaan
 • Betonivalun eristävä täyttö
 • Sokkelin ja alapohjan lisäeristys vaahtolasilla
 • Maanalaisten Vesi-ja viemäriputkien esiin kaivuu
 • Putkilinjojen ympärystäyttö vaahtolasilla

Yhteydenotto lomakkeella