Liikkuva hiekkapuhallus Turun seudulla | pespu.fi

Hiekkapuhallustyöt Turun seudulla

Puhdistamme rakennuksia hiekkapuhaltamalla.
Puhdistus voidaan tehdä kokonaan ilman vettä tai pienellä vesisumulla joka estää pölyn leviämisen ympäristöön.


-Ulkoseinien maalinpoisto
-Ulkoseinien kuivapuhdistus
-Peltikaton maalinpoisto
-Sokkelin maalinpoisto
-Hirsiseinän puhdistus
-Betoniportaiden puhdistus

-Aitojen ja kaiteiden puhdistukset

Hiekkapuhallus Turku 0449870142
Hiekkapuhallus Turku 0449870142

Teemme kattojen ja julkisivujen puhdistuksia hiekkapuhaltamalla

Metallipintojen puhdistus ennen maalausta tarkoittaa pintojen suurpainepesua ja metallipintojen viimeistelyä hiekkapuhaltamalla.

Maalinpoistot katoista, seinistä ja sokkeleista

Toimimme Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa

Hiekkapuhallukset ilman vettä tai pölyttömästi Märkäpuhallus menetelmällä.


maalinpoisto ulkoseinästä 0449870142
maalinpoisto ulkoseinästä 0449870142

Teemme hiekkapuhalluksia liikkuvalla kalustolla Turun seudulla.

Ulkoseinien ja peltikattojen maalinpoistot.


 • Betonipintojen pinnoitteenpoisto.
 • Betoniliiman poisto.
 • Puun poisto betonista.
 • Betoniraudoituksen hiekkapuhallus.
 • Betonipintojen puhdistus ja karhennus pinnoitusta varten.
 • Kivipintojen puhdistus hiekkapuhalluksella.
 • Betoniportaiden puhdistus ja pinnoitteenpoisto.
 • Betoni- ja maaliroiskeiden poisto.
 • Kellarin seinien maalinpoisto.
 • Uima-altaan pinnoitteen poisto.
 • Sokkelin rouhepinnoitteen poisto.
 • Rakennuksien teräspintojen maalinpoisto ja karhennus.
 • Säiliön puhdistus ja hiekkapuhallus.

Puupintojen kuten seinien, kattojen ja lattioiden hiekkapuhallus.

Hyväkuntoiset puupinnat voidaan puhdistaa sokerihiekkapuhalluksella huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi käsin kaapimalla tai hiomalla.

Puupintojen puhdistusta suunnitellessa tulee ottaa huomioon puhallusmenetelmille ominainen työn jälki joka ei vastaa höyläämistä tai hiomista.

Puupintojen puhalluksen yhteydessä huonokuntoinen puuaines irtoaa muun lian ja maalin kanssa. Puun pintaan tulee pieniä kiven iskemiä kooltaan 0,1-0,6mm hiekasta riippuen.

Kaikkia maalipintoja ei voida poistaa puun päältä pelkästään puhaltamalla, esimerkiksi paksut ja joustavat pinnoitteet ovat hyvin hankalia poistaa niin että ympäröivä puuaines ei vaurioidu.

Vaikka puun pinta jää epätasaiseksi niins se ei ole este pintojen kunnostukselle koska pintakäsittely tasoittaa pienet iskeymät ja karhentumat. 

Maali tarttuu paremmin karheaan ja epätasaiseen pintaan!

Huomioi ennen tilausta että kaikki puupintojen puhdistukset ja maalinpoistot tehdään tuntitöinä jolloin tilaaja valvoo siitä että työn laatu ja työnopeus vastaa tilaajan toiveita. Jos työn jälki ei vastaa tavoitetta niin silloin tilaajan tulee viipumättä keskeyttää puhallus työmenetelmän vaihtoa varten.


Tiestikö että maalausvaurioista 50-70 % johtuu huonosta esikäsittelystä.

Hiekkapuhallushiekan imurointi ja kuljetus 0449870142
Hiekkapuhallushiekan imurointi ja kuljetus 0449870142
ulkoseinän hiekkapuhallus 0449870142
ulkoseinän hiekkapuhallus 0449870142

Lautajulkisivuja ja hirsiseiniä voidaan puhaltaa erittäin hienolla hiekalla ja matalapainesuuttimella. Tästä syystä puupintojen puhallus on hitaampaa kuin teräs- ja betonipintojen hiekkapuhallus!

Käytössämme on suurtehoimuauto jolla on mahdollista imuroida puhallushiekkaa ja puhallusjätettä vaikeistakin paikoista.

Säiliössä voidaan kuljettaa 12m3 puhallushiekkaa

Suurtehoimuri toimii myös pölyn poistossa ja tilojen alipaineistuksessa.

Suurtehoimuria voidaan käyttää pölyn ja hiekan kohdepoistoon.

Suurtehoimurilla siivous onnistuu jopa kolmella imurin letkulla samaan aikaan ja suurella alipaineella ilman suodattimen tukkeutumista.

Kalustomme sopii erityisen hyvin säiliöiden, altaiden, veneiden sekä muiden hankalapääsyisten kohteiden esikäsittelyyn.

Vähäruosteisia ja uusia metallipintoja voidaan puhdistaa tehokaasti peittaamalla.

 Ruiskupeittaus ja passivointi ovat tehokkas vaihtoehto suurien pinta-alojen esikäsittelyyn mutta nämä työmenetelmät monesti vaativat pesuvesien huolellisen talteenoton sekä ammattitaitoa kemiallisesta esikäsittelystä vahvoilla peittausaineilla.

Katon hiekkapuhallus ja kuumapesu 0449870142
Katon hiekkapuhallus ja kuumapesu 0449870142

Käytetty puhallushiekka on ongelmajätettä ellei puhallushiekkaa puhdisteta asianmukaisella puhallushiekan puhdistus laitteistolla joka tekee puhallushiekasta uudelleen käytettävää. Kierrätetyllä puhallusaineella hiekkapuhallus on ekologinen ja kustannustehokas työmenetelmä.

Lautajulkisivun maalinpoisto onnistuu hiekkapuhalluksella.

Hiekkapuhalluksesta jätteeksi jää ainoastaan tavallista hiekkaa ja maalipölyä.

Punamultamaalit, luonnonmaalit ja useimmat puunsuoja kuullotteet voidaan poistaa hiekkapuhaltamalla koska luonnonmukaisten maalien pöly ei ole ympäristölle vaarallista.

Muovisideaineita ja raskasmetalleja sisältävät maalit tulee poistaa pölyttömilla märkäpuhalullus-menetelmillä tai maalipöly tulee kerätä talteen alipaineistuksen avulla. 

Ahtaasti asutuissa ympäristössä on välttämätöntä käyttää Torbo puhallus menetelmää jonka avulla puhallustyöstä aiheutuvaa pölyn muodostusta saadaan huomattavasti vähennettyä. Irtoava pöly pystytään ottamaan imuautolla talteen kun pöly sidotaan vedellä.

Märkäpuhallusmenetelmässä on se huono puoli että siitä aiheutuva vesi tunkeutuu puurakenteisiin, vesi-pöly seos sotkee pinnat eikä maalausta voida aloittaa heti hiekkapuhalluksen jälkeen.


Työnäytteitä.. ÄÄNIVAROITUS!!!

Teräspintojen puhallukset nopeasti hiekkalla ja okto-kuonalla.

Puupintojen maalinpoistot hellävaraisesti hienollarakeisella hiekalla tai lasilla

Hiekkapuhalluksen puhdistusasteet

SaS Pyyhkäisysuihkupuhdistus. Valmiin pinnan tulee olla tasaisen himmeä mutta pinnoitteen ehjä. Menetelmää käytetään alumiinin ja sinkkipinnan karhennukseen. 

Sa 1: Kevyt suihkupuhdistus "Hiekkapesu". Paljain silmin tarkasteltaessa ei pinnalla saa olla näkyvää öljyä, rasvaa, likaa eikä heikosti kiinni olevaa valssihilsettä, ruostetta, maalia tai vieraita aineita.

Sa 2: Huolellinen suihkupuhdistus. Paljain silmin tarkasteltaessa ei pinnalla saa olla näkyvää öljyä, rasvaa, likaa eikä heikosti kiinni olevaa valssihilsettä, ruostetta, maalia tai vieraita aineita. Pinnalle jäävien epäpuhtauksien tulee olla hyvin kiinni alustassa.

Sa 2 ½: Hyvin huolellinen suihkupuhdistus. Paljain silmin tarkasteltaessa ei pinnalla saa olla näkyvää öljyä, rasvaa, likaa eikä heikosti kiinni olevaa valssihilsettä, ruostetta tai vieraita aineita. Pinnalle jäävät epäpuhtaudet näkyvät korkeintaan heikkoina värjäytyminä, laikkumaisina tai juovamaisina varjostumina
Sa 3: Suihkupuhdistus metallipuhtaaksi. Paljain silmin tarkasteltaessa ei pinnalla saa olla näkyvää öljyä, rasvaa, likaa eikä heikosti kiinni olevaa valssihilsettä, ruostetta, maalia tai vieraita aineita. Pinnalla on oltava yhtenäinen metallin väri.

Puhdistusasteet muilla menetelmillä

Vesisuihkutus / vesipuhallus (WA 1-3)

Painevesipesussa ja vesisuihkutuksessa pintaan kohdistetaan makean veden suihku suurella paineella. Vesisuihkutus on tehokas ja ympäristöystävällinen esikäsittelymenetelmä, jota käytetään pääasiallisesti suurten teräsrakenteiden esikäsittelyyn ennen uudelleen maalausta. 

Erittäin korkeapaineinen vesisuihkutus (ultra high pressure hydroblasting, UHP-waterjet) yli 170 MPa.

Terminen puhdistus ( Fl 1-3)

menetelminä käytetään esimerkiksi laserpuhdistusta, induktiokuorintaa tai liekkipuhdistusta, jossa lämpöä käyttäen irrotetaan teräspinnasta vanha maalikerros, valssihilse ja ruoste.

Kemiallisessa ruosteenpoistossa eli peittauksessa valssihilse ja ruoste poistetaan kyseiselle metallille soveltuvalla peittausaineella. Peittaus voidaan tehdä hapolla tai emäksellä.

Puhallusrakeet voidaan myös sekoittaa veden kanssa, jolloin puhutaan märkähiekkapuhalluksesta

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Hiekkapuhallus hinta Turku alk. 495€/Työ

  Hiekkapuhalllus 99€/h + jätemaksu ja tarvikkeet + YKL12% + Alv24%

Tavallinen Hieno/karkea puhallushiekka 9.90€/sk

Neliöhinnat saattavat vaihdella paljon koska työnopeus riippuu vanhan pinnoitteen laadusta ja sen tartunnasta sekä vaaditusta puhdistustasosta


Puh. 0449870142 Pesupuhallus@PESPU.fi