Imuroimme ja puhallamme eristeitä Turun seudulla.

Tehoimurilla pystyy käsittelemään eristeiden lisäksi: Lecasoraa, vaahtolasia, Tuhkaa, viljaa, sekä monia muita aineita.

Villan imurointi ja puruimurointi on nopeaa, kevyttä sekä pölytöntä hommaa kun käytössä on tehokas eristeiden imuauto.

Suurteho imuauto isolla säiliöllä
Suurteho imuauto isolla säiliöllä
Alapohjan eristeiden lisäys
Alapohjan eristeiden lisäys

Alapohjien korjaukset alakautta.

Lisäeristykset ja putkien eristykset.

Pyydä arviointi.

Lecasoran poisto imuroimalla
Lecasoran poisto imuroimalla

Lecasoran poisto ja kierrätys.

Murskaustekniikalla pystymme pienentämään kuljetus- ja jätekustannuksia.

Kevytsoran imuroinnin lisäksi kalustollamme onnistuu vaahtolasin, lecasoran ja villan pumppaus suoraan kohteeseen.

Tuhkan imurointi imuautolla
Tuhkan imurointi imuautolla

Suurtehoimurilla voidaan tehdä tehokkaasti puhdistustöitä koska tilat pystytään alipaineistamaan puhdistustyön ajaksi ja sen takia pöly ei pääse leviämää ympäröivään tilaan.

Suurtehoimurointi on tehokas tapa tehdä hiekan ja saven poisto alapohjasta.

Eristeitä voidaan imuroida myös seinien ja lattioiden sisältä ilman että rakenteita tarvitsee kokonaan purkaa.
 
Teemme puhallusvillojen poistot edullisesti puhallusvillan imurointiin suunnitellulla imukontilla. Eristekonttiin mahtuu jopa 50m3 puhallusvillaa tai levyeristettä.

Alapohjan lisäeristys voidaan tehdä helposti myös alakautta kun kyseessä on rossipohjainen talo.

Alakautta tehty lisäeristys ei vaadi lattioiden purkamista.

Alapohjaan on mahdollista rakennetaan kotelo joka täytetään puhallusvillalla haluttuun paksuuteen.

Suurtehoimuri jaksaa imea eristeiden lisäksi hiekkaa, savea ja purkujätettä toisin kuin perinteiset imuautot ja lietsot.


Lämmöneristeiden purkaminen ja uusiminen

Levyvillan poisto on nopeaa kun levyvilla silputaan ja imetään pakkaavaan säiliöön.
Toimitamme ja puhallamme vanhojen villojen tilalle uusia eristeitä purusta lähtien.

Poistamme eristeet, maa-ainekset ja muut imettävät materiaalit.
Kattosingelin imuroinnin hinta on n. 4-6€/m2

Suurteho on järkevä ja siisti vaihtoehto siilojen tyhjennykseen ja materiaalin siirtoon siilosta toiseen. Tarvittaessa toimitamme auton ja letkut puhdistettuna puhtaan rehun imurointia tai siirtoa varten.

Teemme myös muita haastavia imukaivuutöitä kuten kaivojen syvennyksiä.

Kaivon syvennys hinta on n. 980€ per metri.

Suurteholla onnistuu nopeasti kuljettimen, siilon tai säiliön tyhjennys.

Näkyykö katolla kohtia joista lumi sulaa? Olisiko energialaskussa pienentämisen varaa?

pölyn imurointi imuautolla
pölyn imurointi imuautolla
Holvauksen purku ja siilon tyhjennys.
Holvauksen purku ja siilon tyhjennys.

Suurtehoimurilla voidaan tehdä tehokkaasti purkutöitä katoilla, kellareissa ja yläpohjissa.
 
Imuautoon yhdistetyllä silppurilla muovieristeiden poisto ja kierrätys voidaan tehdä huomattavasti nopeammin kuin käsin kantaen.

Suurtehoimurilla voidaan tehdä purkutyöt pölyttömästi koska sillä pystytään sekä alipaineistamaan että myös poistamaan purkujätettä tiloista.

Parhaassa tapauksessa tietyntyyppiset murskatut aineet voidaan MARA-asetuksen mukaisesti laittaa suoraan uusiokäyttöön.

Yläpohjien, seinien ja lattioiden eristys lasivillalla
Yläpohjien, seinien ja lattioiden eristys lasivillalla

Teemme eristeiden imuroinnit, maa-aineksien suurtehoimuroinnit ja vaahtolasipuhallukset Varsinais-Suomen alueella.

Puhallamme tehokkaalla erikoislaitteistolla hiekkaa, salaojasepeliä, kapillaarikatkosepeliä, vaahtolasia, lecasoraa sekä muita aineita hankaliinkin kohteisiin joihin muuten olisi haastavaa siirtää suuriä määriä täyttömateriaalia.

Käyttökohteita suurtehopuhallukselle

-Salaojien ja putkilinjojen maa-aines täyttö

-Käytöstäpoistettujen rakenteiden täyttö

-Alapohjan kapillaarikatkopuhallus vaahtolasimurskeella
 -Alapohjan maaperän eristys vaahtolasilla
 
-Kuorikatteen, turpeen, sahanpurun ja kutterin puhallus esimerkiksi perinteisesti rakennettavien talojen eristeeksi.  


Joissain kohteissa on toimiva ja kustannustehokas ratkaisu tehdä täyttöjä puhaltamalla MARA-asetuksen mukaisia kierrätysmateriaaleja kuten betonimurskaa, tiilimurskaa tai rengasrouhetta. 
Suurtehopuhalluksessa maksimiraekoko voi olla jopa 125mm ja puhallusmatka yli 100metriä.

Kellarin täyttäminen eristävällä täyteaineella paranta rakennuksen energiatehokkuutta.
 
Rossipohjan alapuolinen lisäeristys voidaan tehdä vaahtolasimurskeen lisäksi EPS tai SPU levyillä.

Kapillaarikatkon asennuksen yhteydessä teemme pienet alapohjan korjaustyöt kuten läpivientien tiivistykset, suodatinkankaan asennuksen ja putkien eristyksen.

Villaeristeiden poistot edullisesti tehokkaalla 30hp eriste imurilla, Kuvan pieni imukone on myös vuokrattavana.
Villaeristeiden poistot edullisesti tehokkaalla 30hp eriste imurilla, Kuvan pieni imukone on myös vuokrattavana.
Autojen kuljetuskapasiteetti on 30-90m3 levyvillaa tai puhallusvillaa yhdellä kuormalla.
Autojen kuljetuskapasiteetti on 30-90m3 levyvillaa tai puhallusvillaa yhdellä kuormalla.

Rintamamiestalon eristeiden vaihto voidaan tehdä rakenteita purkamatta.

Rintamamiestalon yläpohjan ja seinien purueriste on mahdollista poistaa yläkautta imuroimalla, ilman että seiniä täytyy purkaa.
 

Tyhjennetyt seinät voidaan täyttää samoista asennusaukoista, paremmin eristävällä ja paloturvallisella selluvilla puhalluseristeellä.

Seinien puhalluseristystä tehtäessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen että eriste on puhallettu korkeapaine-puhalluskoneella jotta eriste saadaan asennettua niin tiiviiksi että eriste ei painu eikä rakenteisiin jää ilmarakoja.
(menekin oltava 3-4säkkiä / m3) 

Kannattaako purujen imurointia tehdä itse vuokraamosta saatavalla puruimurilla?

Lue nämä vinkit jos suunnittelet tekeväsi eristeiden poiston itse.

Työturvallisuus yläpohjassa työskennellessä.

Vanhojen talojen yläpohjissa voi olla hankalaa liikkua koska tilat ovat monesti matalia ja huonosti valaistuja, sen lisäksi kattopaneelien päälle ei saa astua ja katossa voi olla nauloja pystyssä.

Vanhan rakennuksen yläpohjassa työskennellessä on tärkeää kiinnittää huomiota hengityksen suojaukseen mahdollisten homekasvustojen ja eläinten jätöksien takia.

Purujen imuroinnin voi tehdä helposti itse jos vanha eriste on puhdasta.

Puruimurin käytössä on tärkeää muistaa että epäpuhtauksien kuten sanomalehtien, kivien, metallin, tiilien, betonin ja oksien joutuminen keskipakopuhaltimella toimivan puruimurin pumppuun aiheuttaa roottorin siipien, vetoakselin ja laakeroinnin tuhoutumisen. 

Pahimmassa tapauksessa pumppuun joutuneet naulat ja kivet voivat singota läpi kuluneen puhaltimen pesästä eli työskennellessä tulee välttää oleskelua puhaltimen pyörimissuunnan alueella.

Sähkö- ja bensakäyttöisissä puruimureissa puhaltimen roottorin kierrosnopeus on 2500-3500 kierrosta minuutissa eli jos keskipakopuhaltimeen joutuu jotain mikä ei mene sieltä läpi niin silloin puhallin menee käyttökelvottomaksi kertaheitolla.

Jos suunnittelet levyvillan imurointia puruimurilla niin älä edes yritä koska:

Levyvillan poisto sekä likaisten eristeiden poisto omatoimisesti on työtä joka täytyy tehdä käsin.

Villalevyt kannattaa kantaa kokonaisena ulos ja viedä yhtenä kuormana. Likaisista eristeistä tulee kerätä suurimmat roskat pois ennen kuin loppu eriste lapioidaan jätesäkkeihin koska lajiteltu jäte on edullisempaa kuin sekalainen rakennusjäte. Älä anna jätekuorman kastua koska jos paino tai jätelaji muuttuu niin se vaikuttaa merkittävästi jätekustannuksiin.

 Lähes puolet hinnasta koostuu jätemaksuista ja jätteiden kuljetuksesta.

Monesti eristeiden omatoimisessa poistamisessa ongelmaksi tulee se että eristettä on huomattavan suuri määrä ja kun eriste puhalletaan puruimurilla peräkärryyn niin materiaalin määrä kasvaa 1.5 kertaiseksi koska eriste on alunperin ollut tiukasti puristettuna ja painuneena.

Pienille imureille tyypillinen imunopeus on suunnilleen 1-2m3/h kun kyseessä on kevyt ja helposti juokseva aine kuten kutterinpuru tai puhallusvilla.

Jäteasemat hinnoittelevat eri tavoilla, jotkut jäteasemat vastaanottavat edullisemmin kun eriste laskutetaan painon mukaan (kuorma-autolla) ja taas jotkut asemat ovat edullisempia kun eristeen vie säkitettynä (pakettiautolla) eli kannattaa tarkkaan selvittää etukäteen se että minne vanhat eristeet vie.


Vanhojen eristeiden kierrätys ja uudelleenkäyttö

Kalustomme suuri kuljetuskapasiteetti mahdollistaa entistä suurempien eristemäärien varastoinnin työmaalla sekä kustannustehokkaan kuljetuksen tuotantolaitoksille jotka käsittelevät vanhoja eristeitä ja tekevät niistä uutta rakennusmääräysten mukaista puhdasta ja kuivaa eristettä.

Joissain tapauksissa pystymme eliminoimaan jätemaksut täysin koska vanha eriste päätyy uudelleen raaka-aineeksi.

Pienien kohteiden saneerauksessa on järkevämpää varastoida hyväkuntoiset eristevillat korjaustöiden ajaksi tai viedä ne lähimmälle jäteasemalle jos eristevillat ovat kastuneet, likaantuneet, haurastuneet tai muuten huonokuntoisia koska kuljetus- ja varastointikustannukset tulevat helposti niin suureksi että uuden puhallusvillan asennus tulee maksamaan yhtä paljon tai vähemmän.

Uusiokäytettävät eristeet tulee varastoida vesi- ja ilmatiiviisti pakattuna tai lämpimässä ja tuuletetussa tilassa koska ilman kosteus ja lämpötilojen vaihtelu voi nostaa eristeiden kosteusprosenttia.

Palvelumme:

Puhallusvillatyöt

Selluvillan asennus.
Ekocell sellueriste on erinomainen puukuitueriste vanhempiin puutaloihin joissa halutaan pitää rakenne hengittävänä eristyskyvystä tinkimättä.
Eriste sitoo kosteutta ja luovuttaa sen lämpimän kelin aikana joten se sopii erityisesti vanhempiin rakennuksiin. Liiman kanssa puhallettu selluvilla eli ns. stabiloitu puhallusvilla on lähes painumaton eriste (painuma alle 5%)

Lasivillan asennus.
Insulsafe puhallusvilla sopii kohteisiin joissa vaaditaan kustannustehokasta ja kevyttä eristemateriaalia.

Vaatii höyrynsulun ja aluskatteen, sopii erinomaisesti seiniin ja välipohjiin koska rakenteensa vuoksi lasivilla on helppo puhaltaa erittäin tiukasti.
Insulsafessa on vähemmän lisäaineita ja asennuspölyä kuin muissa eristeissä.
Lasivillan lämmöneristyskyky on hieman heikompi kuin puukuitu- ja selluvillaeristeillä ja sen takia sitä tulee asentaa hieman paksumpi kerros.
Insulsafe on erinomainen väliseinien ja välipohjien äänieriste koska siitä ei irtoa pölyä sisäilmaan vaikka rakenteet ei ole ilmatiiviitä .


Sahanpurun, kutterin, turpeen ja olkisilpun puhallus.

Nämä sopivat perinteisesti rakennettaviin kohteisiin sekä rakennuksiin joita ei käytetä asuintiloina.

Asiakas hankkii materiaalit ja huolehtii siitä että asennettava eriste sopii kohteeseen.

Samalla laitteistolla on mahdollista puhaltaa EPS granulaattia eli stryrox raetta.
Polystyreenirakeiden puhalluksen yhteydessä rakeiden sekaan voidaan lisätä liima joka pitää eristeen paikallaan.


Puhallusvillan hinta asennettuna on yleensä 25-75€/m3.
Puhallusvillan hinta vaihtelee eristemateriaalin ja kohteen mukaan.
Esimerkiksi ontelopuhallus ja seinäpuhallus -hinta on korkeampi koska materiaalimenekki on suurempi.
Selluvillan puhallus hintaan vaikuttaa myös se että lisätäänkö selluvillaan liima joka estää selluvillan painumisen.

 


Eristeiden vaihdot 

Poistamme likaantuneita ja kastuneita eristeitä sekä asennamme tilalle uutta kotimaista puhallusvillaa.

Kysy ohjeita jos et ole varma siitä että miten talosi eristäminen kannattaa tehdä.
p. 044 9870 142 

Kapillarikatkopuhallukset ja alapohjasaneeraukset

Vaahtolasipuhallus on nykyaikainen, ekologinen ja nopea tapa tehdä alapohjan lisäeristys ja kapillaarikatko.

Foamit vaahtolasin puhallus on edullisempi vaihtoehto länsi suomessa koska vaahtolasia valmistetaan forssassa eli foamin kuljetuksesta ei tule tarpeettomia kuljetuskustannuksia.

Vaahtolasipuhalluksiin meillä on tehokas erikoislaitteisto jonka avulla voidaan asentaa nopeasti suuria määriä vaahtolasia.

Vaahtolasilla, lecasoralla tai routaeristeillä eristettyä maaperää kutsutaan lämpöalapohjaksi. 

Lämmin alapohja vähentää veden kondensoitumista alapohjaan.

Eristetty alapohja myös parantaa talon energiatehokkuutta koska talon hukkalämpö jää talon alle.

Suurtehoimuroinnit

Suurtehoimuri on erinomainen apuväline rakennustyömaiden purku- ja rakennusjätteiden nopeaan poistoon hankalistakin paikoista. 

Tehoimuria voidaan käyttää hiekkapuhallustöiden alipaineistuksessa ja puhallushiekan imuroinnissa.

Kysy lisää tai pyydä arviointi. Meiltä saat kilpailukykyisen hinnan projektiisi.

Töistämme on mahdollista hakea kotitalousvähennystä ja energia-avustusta.

Ohjevähittäishinnat

Esimerkkihinnat sisältää alv24%

Selluvillan puhallus

Insulsafe puhallus

19,95€/säkki

35€/säkki

Suurtehoimurointi 150-250€/h

Suurtehoimurin tai välisäiliön vuokraus kuljettajalla.
Villojen poisto alk. 98€h

+ jätemaksu ja tarvikkeet

Jätä tarjouspyyntö lomakkeella

Puh. 0449870142 Pesupuhallus@PESPU.fi