Kattopesut ja suojakäsittelyt Etelä-Suomen alueella.

Rakennuspuhdistukset ammattitaidolla

Puhdistamme myös asbestia ja PAH yhdisteitä sisältäviä kohteita.

Kauttamme saatte myös kilpailukykyiset tarjoukset kattojen ja ulkoseinien maalauksista!

Varttikatten puhdistus onnistuu parhaiten painepesulla.

Varttikate on huollettuna kestävä ja näyttävä katemateriaali.

Puhdistamme myös ulkoseinien minerit levyjä.
 
Mineriittilevyjen halkeamat ja reiät voidaan korjata siihen tarkoitetulla kuituvahvisteisella korjaus- ja tiivistysmassalla.

Jos mineriittilevy on haljennut koko matkalta niin silloin levy kannattaa vaihtaa uuteen asbestittomaan varttilevyyn ennen maalausta. 


Varttilevy kestää äärimmäisen pitkään ilman huoltoa koska sen materiaali on niin kovaa ja tiheää että sammal ja jäkälä ei kasva siinä.
Vartilevyt eivät myöskään helposti mene rikki jos ne on asennettu oikein
.

Varttikattoa korjatessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ruuvien kuntoon ja ruuvien kireyteen!  

Teemme asbestikartoituksen sekä tarvittavat suojaustoimenpiteet ennen työn aloitusta.

Rakennuksien ulkopinnat puhdistetaan huolellisesti, kohteeseen sopivalla työmenetelmällä.

Mineriitivuoratun talon pesussa on tärkeää käyttää oikeita työmenetelmiä koska mineriittilevyjen välistä menee helposti vesi tuuletusrakoon.

Talon ulkoseinien pesu tehdään joko maasta käsin tai nostimella.

Mineriittijulkisivu kannattaa pestä ja maalata ennen kuin sitä alkaa purkamaan koska mineriittilevy on erittäin kestävä materiaali ja pinnoitettuna se on myös turvallinen koska maali kapseloi asbestikuidut.

Suurta huomiota tulee kiinnittää siihen että mineriittilevyistä tehtyjen ulkoseinien puhdistus tehdään niin että ympäristö suojataan huolellisesti mahdollisten irtoavien kuitujen varalta.


Kysy Lisää!  p. 0449870142

Valitsemme työmenetelmät ja maalausjärjestelmän kohteen mukaan!

Sokkelin vedeneristykseen käytetty bitumi voidaan poistaa pölyttömästi ja nopeasti painepesulla.

Sokkelin bitumivuorauksessa käytetty kivihiiliterva(kreosootti) sisältää PAH yhdisteitä ja sen takia sen poisto hiomalla tai hiekkapuhaltamalla ei ole suositeltavaa. 

Korkeapainepesulla puhdistettaessa vesi sitoo puhdistusjätteen ja näin estää pölyn leviämisen ympäristöön.

Suurpainepesu on paras tapa puhdistaa pinnoilta paksut ennen hiekkapuhallusta.

Vaarallisten materiaalien puhdistuksesta aiheutuva pesujäte suodatetaan ja kerätään talteen.


Teemme haitta-aineita sisältävien pesuvesien keräykset ja suodatukset työmailla.

Ammattitaitoiset ulkomaalauksiin erikoistuneet yhteistyökumppanit hoitavat rakennuksien ulkopintojen maalaukset.

Kysy myös varttikaton tai mineriitti seinän maalausta!

Mineriittikaton pinnoitus siirtää kattoremonttia merkittävästi
Mineriittikaton pinnoitus siirtää kattoremonttia merkittävästi

Vesikattojen puhdistukset korkeapainepesulla ja hiekkapuhalluksella Etelä-Suomen alueella.

Vanhan tiilikaton puhdistus tulee suorittaa joko nostimella taikka maasta käsin koska vanhoja tiiliä voi hajota kun katolla kävellään ja vastaavien kattotiilien saatavuus voi olla erittäin vaikeaa.

Vanhoille katoille käytännöllisin ja hellävaraisin puhdistustapa on tehdä BioComb katon puhdistus käsittely.

Katon pesu on mahdollista tehdä myös talvella jos puhdistus tehdään painepesurilla.

 Katon BioComb puhdistus tai suojakäsittely täytyy kuitenkin tehdä vasta kesällä.

Ulkolämpötilan on oltava vähintään +10°C koska puhdistusaineiden vaikutus huonontuu kylmissä olosuhteissa.

Alku- ja loppukesän ilta- ja aamukaste laimentaa tehoaineet ennenaikaisesti joka voi johtaa siihen että käsittely joudutaan pian uusimaan.


Soft Wash - kevytpesu on hellävarainen menetelmä kattojen ja julkisivujen puhdistukseen. 

Kevytpesu- puhdistustekniikka on paranneltu versio BioComb käsittelystä.

Tarkoin valittujen ympäristöystävällisten puhdistusaineiden avulla pystytään tekemään puhdistus pientä painetta ja vesimäärää käyttäen.

Vahvempia puhdistuskemikaaleja käytettäessa pesujäte kerätään talteen.

Kevytpesu pystytään tekemään myös suoraan maasta käsin ja näin vältytään katolla liikkumiselta.

Softwash menetelmä sopii tiiliseinien, lautaseinien ja hirsirakenteiden puhdistukseen, valkaisuun, sävytykseen ja suojaukseen.

Homeen ja sammalen poistoon käytettävä puhdistusvaahto tunkeutuu myös katon saumojen sisälle ja näin antaa paremman suojan kuin perinteisesti ruiskuttamalla tehty homesuojakäsittely.

Kevytpesumenetelmällä pystytään tekemään mineriitti ja eterniittilevyjen puhdistukset niin että kuitusementtilevyistä ei irtoa asbestipölyä puhdistustyön aikana.

Pintamateriaalit voidaan myös puhdistaa huomattavasti matalapaineella tai höyryllä, mikä vähentää vesi- ja vaurioriskejä.

Puhdistuvaahtoja on saatavana kaikille eri pintamateriaaleille.

Osa vaahdoista sisältää kiilto ja suoja-aineita jotka estävät likaa tarttumasta pintamateriaaliin.

Erityisesti katoille kehitetty sammalen kasvua estävä vaahto imeytyy syvälle materiaalin huokoisiin ja muuttaa siellä kasvu-alustan ominaisuuksia niin että sammalet, jäkälät, levä ja home ei pysty kasvamaan.

Soft Wash käsittelyn jälkeen pinta puhdistetaan matalapainepesulla tai höyryllä niin että  pesuvesi sitoo irtoavan pölyn. pesujäte kerätään pois eikä se pääse ympäristöön.
Soft Wash käsittelyn jälkeen pinta puhdistetaan matalapainepesulla tai höyryllä niin että pesuvesi sitoo irtoavan pölyn. pesujäte kerätään pois eikä se pääse ympäristöön.
Puhdistusvaahto tunkeutuu myös saumoihin ja levyjen rakoihin. Pesuvaahto sisältää hyvin vähän vettä eli se ei aiheuta kosteusvahinkoja vaikka se pääsisi rakenteiden läpi.
Puhdistusvaahto tunkeutuu myös saumoihin ja levyjen rakoihin. Pesuvaahto sisältää hyvin vähän vettä eli se ei aiheuta kosteusvahinkoja vaikka se pääsisi rakenteiden läpi.

Kattopesut Varsinais-Suomessa sekä muualla Etelä-Suomessa, sopimuksen mukaan.

PalveluitammeHaitta-aine puhditus painepesulla
Haitta-aine puhditus painepesulla


Asbestipesut

Varttikattojen, mineriittikattojen ja eterniittikattojen puhdistukset sekä haitta-aineita sisältävien pinnoitteiden poistot korkeapainepesulla, kevytpesulla tai märkäpuhalluksella.

Varttikaton pesusta irtoava lika normaalisti suodatetaan ja puhdistettu pesuvesi johdetaan viemäriin.
Haastavissa kohteissa kaikki vesi ja jäte kerätään talteen imuautolla ja toimiteaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. 


Puhdistamme mineriittikattoja, kuitusementtikattoja, huopalattoja, peltikattoja ja tiilikattoja.

Teemme asbestipitoisten kattojen puhdistukset säännösten mukaisilla työmenetelmillä.

Kattopesujen lisäksi teemme naulojen vaihtoja ja aluskatteiden- sekä kuitusementtilevyjen korjauksia.

Yhteistyökumppanimme suorittaa laadukkaat ja pitkäikäiset kattomaalaukset takuutyönä, Pyydä kokonaistarjousta varttikaton korjauksesta ja pinnoituksesta!


Loivan mineriittikaton maalauspesu
Loivan mineriittikaton maalauspesu
Jyrkän varttikaton köysipesu
Jyrkän varttikaton köysipesu

Jyrkän katon pesu tehdään köysityönä tai nostimella.

Meiltä jyrkkien kattojen pesut, huollot ja korjaukset!Julkisivun puhdistus
Julkisivun puhdistus

Muut rakennuspesut:

Puhdistamme ja suojakäsittelemme rakennuksien ulkopintoja.
 

Suojakäsittely pidentää merkittävästi rakennuksen ulkopintojen huoltotarvetta!

-Läikkien, tahrojen ja töhryjen poistot. 

-Puupintojen puhdistukset ja sävytykset.

-Kerrostalon parvekkeiden puhdistus.

-Betoni, kivi ja tiilipintojen puhdistus ja impregnointi.

-Betonilaattojen kivikuullotekäsittelyt.

-Tiiliseinien puhdistus ja sammalsuojaus.

-Mineriittiseinien puhdistukset ja kapseloinnit.

Ulkopintojen puhdistuspalveluihin kuuluu ikkunoiden puhdistus ulkokautta.

Samalla kalustolla pystymme tekemään kerrostalojen ikkunoiden pesuja sekä muita ikkunoiden pesuja jotka vaativat kokemusta köysityöskentelystä ja nostintöistä. 

Työntekijöillämme on kiipeily ja nostinkoulutus.

Kerrostalon ikkunoiden pesu hinta alk. 498€/kohde. 

Korkealla olevien ikkunoiden pesu hinta ovh 142€/h.

Pyydä tarjous, katon, seinien, parvekkeiden tai ikkunoiden erikoispuhdistuksesta!

 

Rakennustelineiden puhdistus ja töhrysuojaus työmaaolosuhteissa.


Telineet kannattaa pestä mahdollisimman pian sotkuisten töiden jälkeen koska kun betoni, maali tai liima ehtii kunnolla kuivumaan niin silloin töhryjen poistoon ei välttämättä tehoa muu kuin hiekkapuhallus ja UHP-pesu.


Peltiseinän vaahtopuhdistus
Peltiseinän vaahtopuhdistus

Hellävaraiset vaahtopuhdistukset.

 Erittäin vähän vettä ja painetta!

Erityisellä matalapaine vaahdottimella ja matalapaine-höyrypuhdistuksella saavutetaan erinomanen puhdistustulos kohteissa joissa ei voida käyttää painepesua suuren vesimäärän takia eikä puhallusmenetelmiä pölyämisen takia.Muut kiinteistöjen pesutyöt


Parkkipaikkojen, parkkihallien ja muiden piha-alueiden puhdistus painepesulla.

Puhdistamme vaikeita pinttymiä joiden poistaminen on lähes mahdotonta lakaisuautoille ja sähkökäyttöisille painepesureille. Vedellä puhdistuksessa tärkeintä on osata käyttää oikeita menetelmiä ja tehdä riittävät suojaustoimenpiteet ettei työstä aiheutuisi lisäkustannuksia.kysy lisää ja pyydä arvio!

Suuremmista kohteista alennusta
P. 0449870142

Tietoa kiinteistöjen puhdistuksesta


Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Katon pesu hinta + alv24%
Katton ja seinien pesu hinta: alk.98€/h +Jätemaksu + Tarvikkeet.
Katon pesu neliöhinta alk. 0.98€/m2 

Katto- ja julkisivupesut